Skip links

Ceník služeb

*advokátní kanceláře Trávníček a Rossmanith

Každý případ je jiný a podle jeho náročnosti se odvíjí i cena za advokátní služby. Záleží také na délce spolupráce nebo například na hodnotě projednávané věci. Jakmile probereme specifika vaší situace, sdělíme vám cenový a časový odhad.

Na odměně za práci (a případné záloze) se domluvíme některým z následujících způsobů nebo jejich kombinací. Jsme plátci DPH.

ČASOVÁ

Za započatou hodinu práce účtujeme obvykle 2 000 Kč + DPH. Vždy vám předem sdělíme časový odhad.

PAUŠÁLNÍ

Pro pravidelné právní dotazy nebo situace se můžeme domluvit na dlouhodobé spolupráci a paušální měsíční sazbě

ÚKONOVÁ

Domluvíme se na odměně za konkrétní úkony. K té se případně připočítají další výdaje, např. za poštovné, cestovné, kolky a poplatky na úřadech a soudech.

PODÍLOVÁ

V tomto případě se odměna rovná předem dohodnutému procentu z úspěšně vymožené částky. Obvykle se kombinuje se zálohou, případně úhradou dalších výdajů (kolky, cestovné atp.).

ADVOKÁTNÍ TARIF

Mimosmluvní odměny advokátů se v České republice řídí tzv. advokátním tarifem, tedy vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.

Zasadíme se o vaše práva a vytrváme

Kontaktujte nás